תחומי עיסוק

עו"ד ויקי פוני, דיני משפחה ומעמד אישי

מחויבות. אחריות. ניסיון מוכח.

הסכמי ממון

הסדרת מערכת היחסים הכלכלית בין בני הזוג, באמצעות הסכם ממון כללי או הסכם ממון ספציפי - קודם לנישואין (טרום נישואין), במהלכם או בסיום הקשר.

הסכם גירושין

ליווי וניסוח הסכם להסדרת כל ענייניהם של בני זוג נשואים המעוניינים להתגרש בהסכמה, באופן מקיף וצופה את העתיד בכל הנוגע לגירושין, מזונות ילדים, משמורת ילדים וחלוקת זמני שהות, חלקות רכוש וזכויות צבורות.

ייצוג בבתי הדין הרבניים

הגשת תביעת גירושין, תביעת כתובה, ניהול הליכים לשלום בית, תביעת מזונות אישה וטיפול בכלל העניינים הנלווים (כרוכים) לגט בבית הדין הרבני.

תביעות רכוש

ניהול תביעות לחלוקת רכוש בין בני זוג בהתאם לחוק יחסי ממון או חזקת השיתוף, לרבות הליכים לפירוק שיתוף נכס במקרקעין, מתן פסק דין הצהרתי לבעלות על רכוש, סילוק יד ודמי שימוש.

מזונות ומשמרות ילדים

ייצוג בתביעת משמורת אם או אב, משמורת משותפת, חלוקת זמני שהות בין ההורים ומתן צווים לשמירת מצב קיים. ניהול הליכי מזונות ילדים, לרבות קביעת ההורה המרכז, פסיקת הוצאות מדור ואחזקת מדור, הוצאות חינוך והוצאות רפואיות.

ידועים בציבור והסכמי ממון

ליווי וניסוח הסכם לחיים משותפים בין בני זוג שלא נישאו כדת משה וישראל. ניהול הליכי פירוד בעניינם של ידועים בציבור בבית משפט לענייני משפחה, לרבות חלוקת רכוש, עניינים הקשורים בילדי הצדדים, וכן ירושת בן/ת זוג הידוע בציבור.

ירושות וצוואות

ניסוח צוואות, הגשת בקשה למתן צו ירושה ובקשה לקיום צוואה, ניהול הליך התנגדות לצוואה, ניהול עזבון ועריכת הסכמים בין יורשים.

ייפוי כח מתמשך

מוסמכת לעריכת יפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

אפוטרופסות

ניהול הליכי מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש זמני ו/או קבוע, מתן צווי מניעה והגנה על רכוש האדם שמונה לו אפטרופוס והגשת בקשה לקביעת תומך החלטות.

צווי הגנה ומניעת הטרדה מאיימת

ייצוג ומתן מענה משפטי מיידי לצורך הגשת בקשה לצו הגנה (במקרים של אלימות), ולצו מניעת הטרדה מאיימת (במקרים של פגיעה בפרטיותו של אדם בדרך איומים, מעקב, הטרדה בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר).