ביהמ"ש דחה בקשה לפטור מהפקדת עירבון בהליך ערעור שהוגש נגד האם (לקוחת המשרד)

האב הגיש ערעור נגד האם (לקוחת המשרד) לביהמ"ש המחוזי על גובה מזונות שנפסקו לחיוב האם. במסגרת הערעור, הגיש המבקש בקשה לפטור מהפקדת ערבון בטענה כי אין לו היכולת הכלכלית להפקיד ערבון בסך של 20,000 ₪  האם, באמצעות המשרד, הגישה התנגדות לבקשה, בה טענה כי המבקש מסתיר את הכנסותיו ואת רכושו מפני כב' ביהמ"ש וכי יש לדחות את בקשתו. כב' ביהמ"ש המחוזי (מרכז) דחה את בקשתו של האב, וקבע כי לא הונחה תשתית עובדתית מלאה ומספקת המצדיקה מתן פטור מהפקדת ערבון, ובנוסף, לא הוכח סיכוי של ממש לזכות בהליך הערעור.

פרטי פסק דין

תאריך 14.4.19
מס' הליךעמ"ש 67043-02-19
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש המחוזי מרכז

פסקי דין נוספים