דחיית בקשה להפקדת ערובה במסגרת תביעה לביטול צוואה עקב פגמים מהותיים

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים (כב' השופטת א. שמאי כתב) דחה בקשה להפקת ערובה שהוגשה נגד התובעת (לקוחת המשרד). בקשה שהוגשה במסגרת תביעה לביטול צוואת מנוחה עקב פגמים מהותיים שנפלו בה, בה טענו המבקשים כי על התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם. כב' ביהמ"ש קבע לדחות את הבקשה מהטעם שהתביעה הוגשה בעיצומו של הליך שמיעת הראיות, וקיבל את טענות התובעת – כי נטל ההוכחה התהפך ומהליך ההוכחות עולה כי בצוואת המנוחה נפלו פגמים מהותיים.

פרטי פסק דין

תאריך 17.1.15
מס' הליךת"ע 14654-04-13
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים

פסקי דין נוספים