התקבלה טענת האם (לקוחת המשרד) בעניין הסדרי השהות בין הקטינה לאביה, וכן הוטלו סנקציות כספיות על איחורים בהשבת הקטינה לבית האם

כב' ביהמ"ש המחוזי בירושלים, קיבל את טענות האם (לקוחת המשרד) וקבע כי הסדרי השהות בין האב לקטינה יורחבו בהדרגתיות, וחייב את האב בסנקציה כספית בכל פעם שמאחר להשיב את הילדה לאם.  עוד נקבע כי, הקטינה זקוקה למתכונת מסודרת של ביקורים ושל קשר טלפוני עם האב, לפיכך על האב להקפיד על שעות יצירת הקשר הטלפוני ולא לחרוג מהן. בנוסף, נקבעו סנקציות כספיות על איחורים בהשבת הקטינה לבית אמה.

פרטי פסק דין

תאריך 26.4.17
מס' הליךרמ"ש 50175-09-16
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש המחוזי בירושלים

פסקי דין נוספים