התקבלה בקשתה של אם (לקוחת המשרד) לפסיקת מזונות זמניים, הוצאות מדור ואחזקת בית, מזונות אישה והוצאות מיוחדות.

התקבלה בקשה לפסיקת מזונות זמניים, הוצאות מדור ואחזקת בית, מזונות אישה והוצאות מיוחדות שהוגשה ע"י האם (לקוחת המשרד). המדובר בבני זוג הנשואים מזה כ – 7 שנים, ולהם שני ילדים קטינים – בני 5 שנים ושנה. לטענת האם, במהלך נישואיהם הצדדים ניהלו אורח חיים ברמה גבוהה, והוצאות המשפחה הוערכו על ידה בסך של 30,000 ₪ לחודש, שהאב הנו המפרנס העיקרי והאם אמונה על גידול הילדים, ניהול משק הבית וטיפול בבן הבכור בעל צרכים מיוחדים.

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בפתח תקווה קיבל את בקשת האם והורה על חיוב האב במזונות שני הקטינים בתוספת 40% מהוצאות המדור ואחזקת הבית (בחלקם של הקטינים) ותשלום 80% מההוצאות המיוחדות (הוצאות רפואיות וחינוך). כמו כן, כב' ביהמ"ש חייב את הבעל בתשלום מזונות אישה ו – 50% מהוצאות המדור בעבורה.

פרטי פסק דין

תאריך 9.4.17
מס' הליךתלה"מ 52751-02-17
הערכאה השיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה בפתח תקווה

פסקי דין נוספים