התקבלה תביעת הבעל (לקוח המשרד) לפסיקת דמי שימוש ראויים בדירה שבבעלות משותפת

כב' ביהמ"ש המחוזי באשדוד פסק לטובת לקוח המשרד, דמי שימוש חודשיים בעבור שימושה הבלעדי של האישה בדירת המגורים המשותפת.

פרטי פסק דין

תאריך 18.2.16
מס' הליךתמ"ש 653-10-14
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד

פסקי דין נוספים