דחיית בקשת רשות ערעור שהוגשה נגד לקוחת המשרד לביטול חיוב בדמי מדור הקטינים

בקשת רשות ערעור על החלטה למזונות זמניים, שהוגשה נגד האם (לקוחת המשרד), במסגרתה קבע  ביהמ"ש לענייני משפחה (חדרה) חיוב האב בתשלום דמי מדור עבור ילדיהם הקטינים של הצדדים, והובהר כי החיוב הינו בנוסף לסכום מחצית ההחזרים החודשיים בגין הלוואת המשכנתא שעל המבקש לשאת בו. ביהמ"ש המחוזי קבע כי המדור הכפול שהושת על האב (מדור וגם תשלום המשכנתא), יוחזר לאב בעת מכירת הדירה .

פרטי פסק דין

תאריך 26.12.13
מס' הליךרמ"ש 40663-11-13
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש המחוזי בחיפה

פסקי דין נוספים