התקבלה תביעת האב (לקוח המשרד) למשמורת משותפת ולפירוק שיתוף בבית המגורים

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בחדרה קיבל את תביעתו של האב (לקוח המשרד) למשמורת משותפת על שני ילדיהם הקטינים של הצדדים – בני 5 ו – 3 שנים – וקבע כי עמדתו של האב נובעת מרצון אמיתי להיות אב פעיל ומועיל בחיי ילדיו, תוך שהלכה למעשה חלוקת הזמן ההורי פועלת באופן תקין למעלה משנה, במקביל לניהול ההליכים, ללא תקלות משמעותיות. באשר לתביעה לפירוק שיתוף בבית הרשום לבעלות שני הצדדים במשותף, נדחתה טענת האישה לחלוקה שאינה שוויונית, לאור כספים שהושקעו ע"י משפחתה והתקבלה טענת הבעל לפירוק שיתוף בחלוקה שווה בניהם בהתאם לרישום המופיע בלשכת רישום המקרקעין ולא בהתאם להשקעות מי מהצדדים.   

פרטי פסק דין

תאריך 8.7.15
מס' הליךתמ"ש 9198-06-13
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה בחדרה

פסקי דין נוספים