נדחתה תביעה להפחתת מזונות קטינה שהוגשה נגד האם (לקוחת המשרד)

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים דחה תביעת אב להפחתת מזונות הקטינה, שהוגשה נגד האם (לקוחת המשרד), וקבע כי האב לא עמד בנטל להוכיח את שינוי הנסיבות המצביעות על שינוי מהותי היורד לשורשו של פסק הדין שניתן בעניין המזונות. ביהמ"ש הטיל הוצאות משפט לטובת האם.

פרטי פסק דין

תאריך 1.2.17
מס' הליךתמ"ש 2537-03-16
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים

פסקי דין נוספים