ביהמ"ש קיבל את תביעתו של האב (לקוח המשרד) למשמורת משותפת על הקטינים תוך סטייה מחזקת הגיל הרך

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב קיבל את תביעתו של האב (לקוח המשרד) למשמורת משותפת על שני ילדיהם הקטינים של הצדדים, וקבע כי האם אינה יכולה להיות משמורנית בלעדית על הילדים. על אף גילם של הקטינים (מתחת לגיל 6), כב' ביהמ"ש גרס כי יש לסטות מחזקת הגיל הרך לאור חלוקת הסדרי ראייה שוויוניים, זמני השהות הנרחבים המתקיימים בין הקטינים לאב וסמיכות מגורי ההורים. עוד נקבע כי במקרה דנן, רק הסדר של משמורת משותפת יש בו להבטיח את מקומם של כל אחד מההורים בחיי הקטינים ויש בו להעביר מסק ברור להורים כי עליהם לשמור ולכבד את מקומו של ההורה האחר בחיי הקטינים, לפעול בשיתוף פעולה עמו ולכבד ולקבל את הורותו.

פרטי פסק דין

תאריך 16.12.15
מס' הליךתמ"ש 15402-04-14
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב

פסקי דין נוספים