חיוב שני ההורים במזונות בתם הקטינה – לפני המהפכה במזונות הילדים (בע"מ 919/15)

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד הורה על חלוקת נטל בחיוב במזונות הקטינה בין שני ההורים לפי חלוקת זמני השהות ביניהם – 60% לאם ו – 40% לאב. כב' ביהמ"ש קיבל את טענות האב (לקוח המשרד) וקבע כי בחיוב המזונות יש לקחת בחשבון את אופן חלוקת זמני השהות עם הקטינה והאב, שהרי לא ניתן להתעלם מכך שבפרקי הזמן הנרחבים בהם הקטינה שוהה אצל אביה הוא נושא בהוצאותיה כשהיא אצלו ומדובר בסכומים משמעותיים ומשכך פסק מזונות נמוכים לאב. מדובר בהישג משמעותי שכן באותה העת  טרם נקבעה ההלכה  של ביהמ"ש העליון (בע"מ 919/15)

פרטי פסק דין

תאריך 28.2.16
מס' הליךתמ"ש 539-04-13
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד

פסקי דין נוספים