דחיית בקשה שהוגשה נגד לקוחת המשרד לפי פקודת ביזיון בית המשפט

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים דחה את בקשתו של האב להטיל סנקציות הקבועות לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש על האם (לקוחת המשרד), וזאת בטענה שהאם מטרפדת את הסדרי הראיה בינו לבין הבת הקטינה. לטענת האם מדובר בבקשת סרק שכל מטרתה להלך עליה אימים, ועל כן יש לפסוק כנגד האב הוצאות לדוגמא. כב' ביהמ"ש דחה את טענות האב, וקיבל את טענות האם, כי התנהגותו של האב היא זו שמרתיעה את הקטינה, ולא מעשיה של האם, וכי האב לא הצליח להוכיח עניין בסיסי ומהותי בבקשה לביזיון ביהמ"ש והוא כי האם ביצעה הפרה כלשהי של החלטות קודמות בעניין הסדרי השהייה עם הקטינה. על האב הוטלו הוצאות משפט.

פרטי פסק דין

תאריך 27.10.16
מס' הליךתמ"ש 10043-05-13
ערכאה שיפוטיתכב' ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים

פסקי דין נוספים